شنبه, 23 آذر 1398
  • ساعت : ۱۲:۳۹:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 383
  • کد خبر : ۲۱۸۳
مراحل صدور پروانه ساختمانی
صدور پایانکار

 

مراحل صدور پروانه ساختمانی

1 -درخواست (پذیرش)

2- ارائه مدارک مثبته مالکیت و مدارک تکمیلی( مدارک شخصی و ثبتی)

3- قرارگیری در لیست انتظار

4- ارجاع پرونده به کارشناس

5- بازدید و بررسی محل توسط کارشناس

6- استعلام از ادارات (آب و برق و مخابرات)

7- ارائه جوابیه استعلامات مربوطه ( در صورت اعلام بلامانع بودن)

8- صدور دستور نقشه

9- ارائه نقشه های معماری به شهرداری توسط مالک

10- بررسی و تائید نقشه های ارائه شده

11- عودت نقشه های معماری جهت ارائه به نظام مهندسی و تنظیم قرارداد نظارت

12- ارائه نقشه های تکمیلی توسط مالک (اجرایی، معماری، سازه)

13- ارجاع به کارشناس جهت اخذ عوارضات (واحد درآمد)

14- ارجاع از واحد درآمد به فنی جهت صدور پروانه ساختمانی

تمام موارد فوق با فرض بر اینکه مالک تقاضای صدور پروانه ساختمانی با کاربری مسکونی را دارد، در غیر اینصورت قبل از آن امور اداری مربوطه انجام می پذیرد.

 

صدور پایانکار

1- درخواست متقاضی ( پذیرش)

2- قرارگیری در لیست انتظار

3- ارجاع پرونده به کارشناس

4- بازدید و بررسی از بنای احداثی برابر پروانه صادره و نقشه های تائید شده  موجود در پرونده 

5- اخذ عوارضات متعلقه، واحد درآمد ( در صورت عدم تخلف ساختمانی)

6- ارجاع به کارشناس جهت صدور پایان کار                                                                                            

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0